Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

vinschool-vihoi-thao-vi

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Dự án Văn minh - Xây dựng giá trị cốt lõi của Vinsers

Tiếp tục xây dựng phong cách học sinh Vinschool cùng nề nếp học đường là đích đến của Dự án Văn minh khi được triển khai bởi thầy trò trường PTLC Vinschool trong học kỳ 2 của năm học 2014 – 2015.

Mục tiêu

Với mục tiêu xây dựng phong cách học sinh Vinschool với 5 giá trị cốt lõi: Trí tuệ - Chủ động – Chính trực – Sáng tạo – Hợp tác; trong đó đề cao tinh thần kỷ luật văn minh để trở thành những công dân chính trực và chủ động trong cuộc sống; Dự án Văn minh tại Vinschool sẽ chính thức được triển khai vào tháng 1 năm 2015 với các dự án nhỏ: Vào tháng 1 là Phong trào Vệ sinh – Kỷ luật – Chủ động; Phong trào Văn minh – Chính trực phát động vào tháng 2 và tháng 3 là các hoạt động Giúp học sinh xây dựng hình ảnh cá nhân.

Các giai đoạn

Các dự án nhỏ sẽ được triển khai với nhiều hoạt động bao gồm: phát động phong trào chung trên toàn trường song song đào tạo đội ngũ leaders ngay từ học sinh với nòng cốt là Cán bộ lớp và Hội đồng học sinh; tổ chức các hội thảo về Kỷ luật, Xây dựng hình ảnh cá nhân. Đặc biệt, các hoạt động của dự án đều có sự kết hợp cùng phụ huynh để phong trào lan tỏa và được duy trì trong cuộc sống hằng ngày. Hàng tháng đều có bình bầu để chọn ra đội ngũ lãnh đạo xứng đáng, từ từ tiếp quản việc xây dựng phong trào từ thầy cô giáo; thể hiện đúng tinh thần chủ động của học sinh.

Dự án Học tập

You are here: Home Dự án Văn minh